Privacyverklaring

Wij als praktijk Mondhygiënisten Zoetermeer hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.

Mondhygiënisten Zoetermeer handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat wij:

  • Persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt (bijv: factoringmaatschappij), dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
  • Op de hoogte zijn van de rechten van patiënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteren en patiënten hierover informeren.

Mondhygiënisten Zoetermeer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten.

Contactpersonen Mondhygiënisten Zoetermeer:
Josine Steenbergen & Priscilla Lens

Praktijkadres:
Willem Dreeslaan 404
2729 NK te Zoetermeer

E-mailadres: contact@mhzm.nl

Telefoonnummer: 079 331 1656

 

COMODO-SECURE