Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over onze praktijk dan stellen wij het op prijs dat u meteen contact met ons opneemt. Wij zullen elke klacht serieus nemen en bekijken.

Uiteraard hopen wij dat een eventuele klacht samen met u opgelost kan worden.

Mocht ondanks inspanningen van beide kanten geen gepaste oplossing worden gevonden, dan kunt u gebruik maken van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici omdat wij lid zijn van de NVM (Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten).


Landelijke Klachtencommissie Paramedici