Eerste bezoek

Tijdens het eerste bezoek wordt uw mondgezondheid (m.n conditie van het tandvlees) beoordeeld, een behandelplan opgesteld, advies gegeven over uw mondgezondheid en wordt er gestart met de gebitsreiniging. Afhankelijk van uw mondgezondheid zijn er na uw eerste bezoek mogelijk één of meerdere vervolgbehandelingen nodig. Verder nemen wij de mogelijkheden voor de behandeling met u door waarbij ook de financiële aspecten worden besproken.

Het is belangrijk om de volgende zaken mee te nemen bij uw eerste bezoek:

  • De naam en bijsluiter van medicijnen die u eventueel gebruikt (veel medicijnen hebben namelijk invloed op de mondgezondheid of zijn van invloed op de behandeling)
  • Identiteitsbewijs

Tijdens het eerste bezoek vragen wij u een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Het is voor ons erg belangrijk om informatie te hebben over uw gezondheid. Niet alleen om complicaties te voorkomen en om veilig te kunnen werken, maar ook omdat sommige behandelingen onder verdoving worden uitgevoerd. Bij onvolledige informatie over uw gezondheid kan het voorkomen dat er ongewenste situaties ontstaan. Die willen wij uiteraard voorkomen. Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om, deze worden niet aan derden verstrekt zonder uw goedkeuring.